Vedr. Deponi af jord fra Byzone.
Minimer
 

Vedr. Deponi af jord fra Byzone.

 

Der er kommet nye regler for deponi af jord i forbindelse med blandt andet etablering af terrasser, indkørsler og lign..

Herfor gøres opmærksom på at der ifølge de nye regler kræves jordprøvetagning til analyse i tilfælde af forurening. Disse prøver gælder for al kørsel erhvervsmæssig eller privat og skal tages separat for hver 30. Ton.

En sådan prøve koster fra ca. 3000,- kroner og kan til dags dato kun foretages af et enkelt firma, da regler herom er helt nye for mig og firmaet (Landskabsstruktøren) henviser jeg ved ethvert tvivlstilfælde, De som kunde måtte have, at rette henvendelse til bopælskommune, som er yderst behjælpelig. De skal spørge efter ”miljøafdelingen” eller sige det drejer sig om deponi af affaldsjord.

Man kan slippe for denne prøve såfremt man beholder sin jord på matriklen, men ved større arbejder er dette ikke altid muligt og derfor beder jeg (Landskabsstruktøren) om at De som kunde gør Dem disse særlige overvejelser.

Der vil fra d. 1. April være særlige zoner som bliver fritaget for denne pligt til prøvetagning, men som udgangspunkt SKAL en sådan foretages.

Der vil ved udgangen af Marts/April komme en skrivelse fra kommunens side der er mere udførlig, indtil da er dette hvad jeg (Landskabsstruktøren) har fået oplyst.

 

Jeg beklager på egne vegne for eventuelle gener det må medføre, samt prisstigninger.

 

  

Kasper Kellgren

Landskabsstruktøren.

 

  
Træ Arbejder
Minimer

 

Vedr. Fældning, styning & topkapning.

 

Arbejder vedrørende Træfældning, styning samt topkapning vil som udgangspunkt blive videregivet til vores samarbejdspartner indenfor fagområdet.

Dette sker udelukkende med det klare formål, at sikre kunden den bedste oplevelse med et firma indenfor området, der samtidig har den store faglige viden og ekspertice med sig.

 

  

Kasper Kellgren

Landskabsstruktøren.

  

 - Landskabsstruktøren - CVR 26 6969 41  emaillogo.gif

  |  
Copyright 2008 by Landskabsstruktøren Kellgren